Jübile nedir?

Bir mesleğin veya önemli bir olayın yirmi beşinci veya ellinci yılını başarıyla bitirmiş olanların, şerefine yapılan merasim.

Jübile kelimesi İbranice İobel kelimesinden alınmıştır. Manası "koç boynuzu" demektir. İbranilerin, inanışlarına göre her 50 yılda suçları bağışlanır, böylece tam bir sükun ve dinlenme yılına girilir. Bu yıl, koç boynuzundan yapılma borularla ilan edilir.

Yahudilerde ise 50 yılda bir jübile ile borçlar affedilir; köleler, esirler azad edilir; inanışlarına göre Roma’ya gelenlerin bütün günahları affedilir.

Hıristiyanlarda da 50 yılda bir jübile yapmak gelenek halini almıştır. İnanışlarına göre Roma’ya hacca gidenlerin kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı imtiyaz yılı ve bağışlama yılı olduğu kabul edilir.

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta böyle uzun bir tarihe sahip jübile, ülkemizde de hayat ve meslek yılları için kullanılmaktadır. Bilhassa belli bir müddet sporla uğraşanları uğurlamak için yapılması adet haline gelmiştir.

Sözlükte "jübile" ne demek?

1. Eski ahit'e göre yahudilerde, elli yılda bir tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl.
2. Katoliklerde, roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl.
3. Bir meslekte uzun bir süre başarılı olarak çalışanlar onuruna düzenlenen tören.

Jübile kelimesinin ingilizcesi

[jubiler] v. jubilate, gloat
n. jubilee, special anniversary
v. jubilate, rejoice; superannuate, retire
Köken: Fransızca